Acasa Despre noi Fonduri structurale Campanii Achizitii Firma de exercitiu Contact Vino si tu!
 
Organizatie Voluntarii nostrii Proiecte Cum poti sustine
POSDRU DMI 2.1 Parteneri Finantatori Voluntariat
TINERI CU ATITUDINE
Site realizat cu sprijinul "M.T.S." si "D.J.S.T." Braila

Urmati-ne pe

 

IJP - Vrei pasaport?

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA
PASAPOARTELOR SIMPLE BRAILA


          - pasapoarte simple electronice = 270,00 lei* (costul pasaportului) + 32,00 lei* (taxa consulara);
          - pasapoarte simple electronice (minori sub 12 ani), cu valabilitate 3 ani =244,00 lei* (costul pasaportului) + 32,00 lei* (taxa consulara);
          - pasapoarte simple temporare = 100,00 lei* (costul pasaportului) + 32,00 lei* (taxa consulara) + 100* lei (tarif suplimentar).

Pasaportul simplu electronic
          Se elibereaza conform legii in termen de cel mult 30 de zile lucratoare (in prezent termenul este redus la 14 zile calendaristice).  Valabilitatea pasaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu varsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Pasaportul simplu temporar
          Are valabilitatea de 12 luni si se elibereaza conform legii in termen de cel mult 3 zile lucratoare (in prezent termenul este redus la 2 ore), in urmatoarele situatii:
                    1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;
                    2. in cazul in care titularul declara in scris ca urmeaza sa calatoreasca in state in care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata in pasaportul simplu sau in pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara in care calatoreste se afla in conflict;
                    3. cand titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar filele au fost epuizate;
                    4. cand titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca urgent in strainatate;
                    5. cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii, concursuri oficiale, pentru a urma un tratament medical fara de care viata ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pt.obtinerea acordului celuilalt parinte;

Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar in oricare din situatiile mentionate mai sus se percepe tariful suplimentar de 100 lei prevazut de Legea nr.248/2005.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:

1. PENTRU  PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL IN ROMANIA.
          - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;
          - dovada achitarii taxelor pentru emiterea pasaportului, in original;
          - pasaportul anterior, in original, daca este cazul
          
DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.
          Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei (art. 15 alin. 8 coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 248/2005).
          In cazul in care, din motive obiective, solicitantul pasaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliu sau resedinta, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple. (art. 15 alin. 9 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 248/2005).

TERMEN DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.
          Cererile se solutioneaza de autoritatile competente, in termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depasi:
          -  30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
          -  90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL IN ROMANIA, CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI.
          - certificatul de nastere al minorului, in original;
          - document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original;
          - dovada achitarii taxelor pentru emiterea pasaportului, in original;
          - dupa caz, procura speciala sau declaratia de acord a celuilalt parinte in original, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului, ramasa definitiva si irevocabila, hotararea judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila sau, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor sau persoana imputernicita de acesta, actul de deces al celuilalt parinte, in original;
          - documente emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificarile si completatarile ulterioare ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelasi act normativ, in original;
          - pasaportul anterior al minorului, daca este cazul.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL IN ROMANIA, CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI
          - cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie insotite de certificatul de nastere, in original;
          - declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); In situatia prezentarii doar a declaratiei unuia dintre parinti, cererea trebuie sa fie insotita si de: a) hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt parinte, ambele ramase definitive si irevocabile, b) actul de deces al celuilalt parinte sau c) documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, in original;
          - dovada achitarii taxelor pentru emiterea pasaportului, in original;
          - pasaportul anterior al minorului, in original,daca este cazul.

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC
          Pasaportul simplu electronic se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr          - o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENTIONAREA STATULUI DE DOMICILIU (C.R.D.S.).

DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU SIMPLU TEMPORAR CU MENTIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.


          Cererile se depun personal, in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.
          Din motive obiective, dar si in cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULU SIMPLUI ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENTIONAREA STATULUI DE DOMICILIU

pasaportul anterior, daca acesta exista;
          -  dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului prevazute de lege, completata pe numele titularului, in original;
          -  certificate de stare civila, in original;
          -  documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, in original, impreuna cu traducerea in limba romana, dupa caz, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:
 
          1. a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s          - a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
          2. a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;
          3. a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;
          4. a dobandit si cetatenia statului respectiv;
          5. a dobandit un drept de munca ori este inscris intr          - o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala;
          6. a dobandit un certificat de inregistrare sau document care atesta rezidenta intr          - un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

RIDICAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENTIONAREA STATULUI DE DOMICILIU

          Acest tip de documente de calatorie se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr          - o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

TERMENE DE VALABILITATE.

Pentru pasaportul simplu electronic:
          -  3 ani pentru persoanele care nu au implinit 12 ani;
          -  5 ani pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani.
Pentru pasaportul simplu temporar termenul de valabilitate este de 12 luni.

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexBraila.htm